รายละเอียดรถ

5 ประตู

5 ผู้โดยสาร

1 กระเป๋า (เล็ก)

2 กระเป๋า (ใหญ่)

2 ใหญ่, 1 เล็ก

แอร์คอนดิชั่น

1.5 cc

พวงมาลัยเพาเวอร์

เครื่องเล่น CD