Honda Jazz or similar

Honda Jazz or similar

 • 5 ผู้โดยสาร
 • 1 กระเป๋า (เล็ก)
 • 2 กระเป๋า (ใหญ่)
 • อัตโนมัติ
 • แอร์คอนดิชั่น
 • 5 ประตู
Nissan Almera or similar

Nissan Almera or similar

 • 5 ผู้โดยสาร
 • 1 กระเป๋า (เล็ก)
 • 2 กระเป๋า (ใหญ่)
 • อัตโนมัติ
 • แอร์คอนดิชั่น
 • 4 ประตู
Nissan March or similar

Nissan March or similar

 • 4 ผู้โดยสาร
 • 1 กระเป๋า (เล็ก)
 • 1 กระเป๋า (ใหญ่)
 • อัตโนมัติ
 • แอร์คอนดิชั่น
 • 5 ประตู
NISSAN TERRA or similar

NISSAN TERRA or similar

 • 7 ผู้โดยสาร
 • 1 กระเป๋า (เล็ก)
 • 3 กระเป๋า (ใหญ่)
 • อัตโนมัติ
 • แอร์คอนดิชั่น
 • 5 ประตู
Nissan X-Trail or similar

Nissan X-Trail or similar

 • 5 ผู้โดยสาร
 • 3 ใหญ่
 • อัตโนมัติ
 • แอร์คอนดิชั่น
 • 4 ประตู
Teana with Driver

Teana with Driver

 • 4 ผู้โดยสาร
 • 3 ใหญ่
 • อัตโนมัติ
 • แอร์คอนดิชั่น
 • 4 ประตู
Toyota Altis or similar

Toyota Altis or similar

 • 5 ผู้โดยสาร
 • 1 กระเป๋า (เล็ก)
 • 2 กระเป๋า (ใหญ่)
 • อัตโนมัติ
 • แอร์คอนดิชั่น
 • 4 ประตู
Toyota Camry or similar

Toyota Camry or similar

 • 5 ผู้โดยสาร
 • 3 ใหญ่
 • อัตโนมัติ
 • แอร์คอนดิชั่น
 • 4 ประตู
Toyota Commuter or similar

Toyota Commuter or similar

 • 13 ผู้โดยสาร
 • 1 กระเป๋า (เล็ก)
 • 4 กระเป๋า (ใหญ่)
 • Manual
 • แอร์คอนดิชั่น
 • 4 ประตู
Toyota Commuter with Driver

Toyota Commuter with Driver

 • 12 ผู้โดยสาร
 • 1 กระเป๋า (เล็ก)
 • 4 กระเป๋า (ใหญ่)
 • อัตโนมัติ
 • แอร์คอนดิชั่น
 • 4 ประตู
Toyota Fortuner or similar

Toyota Fortuner or similar

 • 7 ผู้โดยสาร
 • 1 กระเป๋า (เล็ก)
 • 3 กระเป๋า (ใหญ่)
 • อัตโนมัติ
 • แอร์คอนดิชั่น
 • 5 ประตู
Toyota Ventury

Toyota Ventury

 • 10 ผู้โดยสาร
 • 1 กระเป๋า (เล็ก)
 • 4 กระเป๋า (ใหญ่)
 • อัตโนมัติ
 • แอร์คอนดิชั่น
 • 4 ประตู
Toyota Vios or similar

Toyota Vios or similar

 • 5 ผู้โดยสาร
 • 1 กระเป๋า (เล็ก)
 • 2 กระเป๋า (ใหญ่)
 • อัตโนมัติ
 • แอร์คอนดิชั่น
 • 4 ประตู