ปกป้องรถยนต์และประหยัดค่าใช้จ่าย

บริษัทฯเสนอประกันประเภทให้ความคุ้มครองเต็มรูปแบบเพื่อป้องกันความรับผิดชอบจากค่าใช้จ่ายที่สูงจากผู้เช่า

ประกันคุ้มครองประเภทเต็มรูปแบบแพคเกจ การคุ้มครองแบบเต็มรูปแบบนี้คือ (FP) แพคเกจนี้ช่วยครอบคลุมเพิ่มเติมสำหรับการยกเว้นความเสียหายจากการเฉี่ยวชน (Super Collision Damage Waiver หรือ SCDW) เมื่อผู้เช่าซื้อประกันนี้จะครอบคลุมความเสียหายที่เกิดขึ้นจากรถยนต์ การป้องกันการโจรกรรมและการเกิดอุบัติเหตุส่วนบุคคล ดังนั้นคุณจึงไม่จำเป็นต้องซื้อประกันภัยอื่นๆเพิ่มเติม

รายละเอียดของความคุ้มครองแบบเต็มรูปแบบมีดังนี้:

  • ค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินไม่ต้องชำระ(เป็นศูนย์) (สำหรับความเสียหายของรถยนต์และการโจรกรรม)

รถเช่าทุกคันมีประกันภัยพื้นฐานคุ้มครองค่าความเสียหายมาตรฐาน (CDW) ที่มีมูลค่าคุ้มครองค่าความเสียหาย 12,000 บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ในกรณีตัวรถยนต์เสียหายหรือถูกขโมย เนชั่นแนล ไทยแลนด์ จะเรียกเก็บค่าเสียหายตามจำนวนที่กำหนด แต่ในกรณีที่ผู้เช่ามีประกันประเภทความคุ้มครองเต็มรูปแบบซึ่งจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายนี้สำหรับผู้เช่าไม่ต้องชำระส่วนต่างใดๆ

  • กระจกบังลมหน้า, หน้าต่าง, ฝาครอบล้อและยาง

ประกันภัยพื้นฐาน(CDW) และประกันภัยประเภทคุ้มครองความเสียหายมาตรฐาน (SCDW) จะไม่ครอบคลุมยาง แต่สำหรับประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองเต็มรูปแบบ (FP) จะครอบคลุมทุกชิ้นส่วนรถยนต์ฝาครอบล้อ ยาง กระจก หลังคาและรวมถึงช่วงล่างตัวถังรถยนต์

  • ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียม ค่ายกรถในกรณีรถเสียระหว่างเช่า

หากผู้เช่ารถมีประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองเต็มรูปแบบ (FP) จะครอบคลุมถึงค่าธรรมเนียมเหล่านี้ทั้งหมด

  • อุบัติเหตุส่วนบุคคล

ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุเสียชีวิต สูญเสียดวงตาและความทุพพลภาพถาวร ประกันประเภทคุ้มครองเต็มรูปแบบนี้จะให้ความคุ้มครองจากเหตุการณ์ดังกล่าวไม่เกิน 1,000,000 บาทต่อครั้ง