สิทธิพิเศษสมาชิกบัตรเครดิต BBL เมื่อเช่ารถกับ National Car Rental เที่ยวทั่วไทยราคาคุ้มเวอร์

รายละเอียดและเงื่อนไขการเช่ารถ

  1. สงวนสิทธิ์เฉพาะการชำระด้วยบัตรเครดิต BBLเท่านั้น
  2. สมาชิก BBL จองรถ กับ National Car Rental รับส่วนลด 15% จากราคามาตรฐาน (Standard Website Rate) เมื่อทำจองผ่านเว็บไซด์www.nationalcarthailand.com หรือ Call Centre ของ National
  3. ส่วนลดข้างต้น คือ ราคาซึ่งยังไม่ได้รวมประกันภัยและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
  4. ระยะเวลาการสำรอง
    – กรุณาสารองรถล่วงหน้า 7 วัน
    – ยกเว้นช่วง Peak Period (02 -18 เม.ย.62 , 01 -31 ธ.ค.62 ) สำรองรถล่วงหน้า2 สัปดาห์
  5. BBL ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  6. เงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามเงื่อนไขการเช่ารถกับ National Car Rental Thailand บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการเช่าหากไม่ตรงตามเงื่อนไข โปรโมชั่นวันนี้ถึง 31 ธันวาคม 2562 Terms & Conditions