เงื่อนไขการรับส่วนลด

• สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกผู้ถือบัตรฯ ที่ชำระด้วยบัตรเครดิตในเครือกรุงศรี เท่านั้น
• ราคาเช่านี้เป็นราคาที่รวมประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 แบบไม่มีค่าเสียหายส่วนแรกและยาง (แบบ full Protection รวม SCDW/TP/PAI/ยาง)
• สิทธิพิเศษดังกล่าว ไม่สามารถ โอน /เปลี่ยน/แลก/ทอน เป็นเงินสดได้
• รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ, คูปองส่วนลด หรือรายการส่งเสริมการขายของสาขาได้
• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
• สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมโทร 0 2722 8487

*ยกเว้นช่วงพีค