เงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามเงื่อนไขการเช่ารถกับ National Car Rental Thailand บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการเช่าหากไม่ตรงตามเงื่อนไข โปรโมชั่นวันนี้ถึง 31 ธันวาคม 2562 Terms & Conditions